Fujitsubo exhaust system Mitsubishi Lancer EVO CP9A

 279

Fujitsubo exhaust system Mitsubishi Lancer EVO CP9A

Fujitsubo exhaust system Mitsubishi Lancer EVO CP9A

 279

USED

  • No valid guarantee on this product!
  • Used condition
  • Pipe diameter: 70-75 mm
  • Muffler pipe diameter: 117 mm

SKU EXT114

Fujitsubo kipufogórendszer Mitsubishi Lancer EVO CP9A

HASZNÁLT

  • Erre a termékre nincs érvényes garancia!
  • Használt állapot
  • Cső átmérő: 70-75 mm
  • Hátsó dob cső átmérő: 117 mm
SKU:  EXT105 Category:  . Brand: Tags:  , , , , , .
Share:

Description

Fujitsubo exhaust system Mitsubishi Lancer EVO CP9A

SKU EXT114

 

About MITSUBISHI

Click to view our JAPAN STOCK